Tivoli Casino – Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger

Denne politik beskriver, hvordan Tivoli Casino behandler de personoplysninger, som Tivoli Casino indsamler i forbindelse med spil på hjemmesiden www.tivolicasino.dk (herefter ”Tivoli Casino”).


1. Dataansvarlig

Det er Tivoli A/S, CVR.nr. 10404916, Vesterbrogade 3, 1620 København, der er dataansvarlig for Tivoli Casinos indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.


2. Indsamling af personoplysninger

Tivoli Casino indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig, når du opretter en spilkonto hos Tivoli Casino. Disse personoplysninger vil omfatte dit navn, cpr-nummer, adresse, brugernavn, password, e-mailadresse og telefonnummer. Herudover kan der være behov for at indsamle forskellige former for dokumentation, jf. punkt 3 nedenfor.

I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men Tivoli Casino kan også modtage oplysninger fra andre kilder såsom Registret Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS).


3. Hvorfor behandler Tivoli Casino dine personoplysninger?

De personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med spil hos Tivoli Casino, behandles til følgende formål:

- Udbud af spil:

De oplysninger, som du afgiver til Tivoli Casino ved registreringen, er nødvendige for oprettelsen af din Spilkonto, for etablering og gennemførelse af spil, for at gennemføre betalinger samt for at udbetale vundne gevinster.

Tivoli Casino er ved lov forpligtet til at behandle de oplysninger, som du afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt – herunder oplysninger om de valgte produkter.

Tivoli Casino er forpligtet til løbende at overvåge dine transaktioner med det formål at identificere uhensigtsmæssig spiladfærd. Vurderer Tivoli Casino, at du udviser tegn på spilmisbrug, vil Tivoli Casino kontakte dig og rådgive dig om behandlingsmuligheder.

Tivoli Casino er ligeledes lovmæssigt forpligtet til løbende at opdatere og ajourføre dokumenter, data og andre oplysninger om dig og er i den forbindelse berettiget til at anmode om, at du fremsender yderligere dokumentation. Som yderligere dokumentation kan vi anmode dig om at indsende:

 • Billede af underskrevet kreditkorts for- og bagside eller anden dokumentation for ejerskab af udbetalingsbankkontoen
 • Billedlegitimation, herunder pas og kørekort
 • Sygesikringsbevis
 • Vielses- eller navneændringsattest
 • Forbrugsregninger
 • Kontoudtog
 • Engagementsoversigt

Markedsføring og nyhedsbreve

Hvis du har afgivet samtykke hertil, vil Tivoli Casino sende dig e-mails og nyhedsbreve fra Tivoli Casino med information om bl.a. aktuelle kampagner og Gratis Chancer. Tivoli Casino sender dig alene markedsføringsmateriale, hvis du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke.

Hvis du ikke ønsker at modtage e-mails og nyhedsbreve fra Tivoli Casino, kan du til enhver tid afmelde dette under ’Min konto’ – ’ Personlige informationer’, eller ved at rette henvendelse pr. mail til Tivoli Casinos Kundeservice på kontakt@tivolicasino.dk. Det er ligeledes muligt at afmelde dig Tivoli Casinos nyhedsbrev, ved at benytte ”afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet.

Vi gør opmærksom på, at brug af personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, hvis du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden samtykke. I dette tilfælde vil vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være Tivoli Casinos legitime interesse i at foretage markedsføring.


Kundeservice og Kommunikation:

Når du henvender dig til Tivoli Casinos Kundeservice eller kommunikerer med Tivoli Casino i anden sammenhæng, indsamler og behandler Tivoli Casino de oplysninger, som du afgiver, med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger, medmindre det er strengt nødvendigt for behandlingen af din henvendelse. I så fald bør oplysningerne alene sendes i krypteret form.


Brug af TivoliCasino.dk

Tivoli Casino har adgang til oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Når du har besøgt Tivoli Casinos hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

 • De sider hos Tivoli Casino som du har besøgt, hvornår og hvor længe
 • Browsertype
 • IP-adresse

Vi indsamler ligeledes oplysninger om registrerede spilleres brug af TivoliCasino.dk, herunder bl.a.:

 • Ind- og udbetalinger til kontoen
 • Spiltransaktioner
 • Spillers produktvalg og øvrige anvendelse af TivoliCasino.dk

De indsamlede data bruges til at forbedre oplevelsen på TivoliCasino.dk, herunder til at sikre, at spillene afvikles korrekt og at registrerede spillere tilbydes den type produkter, som generelt er mest populære blandt spillerne.

Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site.


Andre formål:

Ud over ovenstående formål kan Tivoli Casino ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovmæssige forpligtelser eller for at fastlægge og påberåbe eventuelle retskrav.


4. Hvem deler Tivoli dine personoplysninger med?

Tivoli Casino videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse. Under visse omstændigheder, og i henhold til lovgivningen, kan det dog være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet eller SØIK i tilfælde af mistanke om svig eller tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

Tivoli Casino videregiver personoplysninger til Tivoli Casinos leverandører, som leverer ydelser på Tivoli Casinos vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse leverandører behandler alene personoplysninger på Tivoli Casinos vegne og i overensstemmelse med Tivoli Casinos instruks og kan således ikke behandle personoplysninger til egne formål eller på anden vis disponere over personoplysningerne.


5. Cookies

Tivoli Casino anvender cookies på hjemmesiden og applikationer. Disse kan indsamle personoplysninger. Anvendelse af cookies og behandlingen af personoplysninger i den forbindelse er nærmere beskrevet i Tivoli Casinos cookiepolitik, som kan findes på TivoliCasino.dk under ”Cookiepolitik”.


6. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du måtte have afgivet til Tivoli Casino. Tivoli Casino vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan eller skal fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag, herunder hvis Tivoli Casino er forpligtet til at opbevare oplysningerne i medfør af gældende ret. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde samme produkter og services til dig.

Tilbagekaldelse af samtykke til vores nyhedsbrev kan ske via afmeldingslink direkte i henvendelsen.


7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Tivoli Casino behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du kan få adgang til dine oplysninger ved at kontakte Tivoli Casinos Kundeservice.

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik, herunder til brug for din Spilkonto, ligesom du har ret til at kræve berigtigelse og sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde behandlet i strid med gældende ret.

Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, som nævnt i nærværende persondatapolitiks afsnit 3 om Markedsføring og Nyhedsbreve samt afsnit 6 om muligheden for Tilbagekaldelse af samtykke. Spillere, der ønsker at benytte sig af disse rettigheder, kan rette henvendelse til:

Tivoli A/S
Att.: Tivoli Casino
Vesterbrogade 3
1620 København
E-mail: kontakt@tivolicasino.dk


8. Sikkerhed

Tivoli Casino behandler alle personoplysninger fortroligt, og oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere hos Tivoli Casino, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles i henhold til gældende ret.


9. Opbevaring af personoplysninger

Tivoli Casino opbevarer dine personoplysninger i 5 år (lovkrav efter den gældende hvidvasklov) efter ophøret af kundeforholdet mellem dig og Tivoli Casino, medmindre en fortsat opbevaring af oplysningerne er nødvendig for Tivoli Casinos efterlevelse af lovmæssige forpligtelser, herunder forpligtelser i medfør af den til enhver tid gældende hvidvasklov.


10. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.


11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du altid kontakte Tivoli Casino via nedenstående e-mailadresse. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Tivoli A/S
Att.: Tivoli Casino
Vesterbrogade 3
1620 København
E-mail: kontakt@tivolicasino.dk


Privatlivsvilkår gældende fra 1. september 2019

Kundeservice

åbningstider:

Mandag-fredag: 16:00 - 22:00
Lørdag-søndag: 12:00 - 20:00
24. og 31. december: 10:00 - 16:00

E-mail: kontakt@tivolicasino.dk
KUNDESERVICE