Privatlivspolitik

Indhold

Danske Spils privatlivspolitik
1. Introduktion
2. Indsamling af dine personoplysninger
3. Behandling af dine personoplysninger
   Formål
   Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger
   Overførsel af dine personoplysninger til databehandlere
   Videregivelse af dine personoplysninger
   Sletning af dine personoplysninger
4. Dine rettigheder
   Ret til at få indsigt i dine personoplysninger
   Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
   Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
   Ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
   Udlevering af dine personoplysninger
   Ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger
5. Beskyttelse af dine personoplysninger
6. Ændringer af privatlivspolitikken
7. Henvendelser og klageadgang
8. KontaktoplysningerDanske Spils privatlivspolitik

29. maj 2019

1. Introduktion

Når du benytter danskespil.dk, youbet.dk, tivolicasino.dk, vores apps, herunder Lotto app, Oddset app, Oddset Kuponspil app, Casino app, Poker app og Mit Danske Spil app, samt spilkort eller hvis du er PLUS abonnementskunde behandler Danske Spil A/S, Danske Licens Spil A/S og Danske Lotteri Spil A/S (i det følgende ”Danske Spil”) som dataansvarlig dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til denne privatlivspolitik.

Du kan nedenfor læse nærmere om Danske Spils behandling af dine personoplysninger og bl.a. få svar på følgende:

 • Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? (se punkt 2)
 • Hvorfor og hvordan anvender vi dine personoplysninger? (se punkt 3)
 • Hvilke rettigheder har du i den forbindelse? (se punkt 4)
 • Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? (se punkt 5), og
 • Hvordan kontakter du os, hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende? (se punkt 7 og 8).

2. Indsamling af dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter vores platforme, f.eks. når du registrerer dig som kunde, opdaterer din profil, foretager køb af spil, bruger vores services og tjenester, tilmelder dig vores nyhedsbreve, eller deltager i konkurrencer eller undersøgelser, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Vi indsamler følgende oplysninger:

Navn, adresse, cpr-nummer, e-mail, telefonnumre, IP-adresse, NemID, NemKonto, de mobile enheder, du anvender, lokationsdata, betalingsoplysninger, abonnementsnummer, kunde ID, brugernavn, password, dine køb på danskespil.dk, youbet.dk, tivolicasino.dk og i vores apps, dine køb via PLUS abonnement og spilkort, oplysninger om vundne og tabte spil/beløb, indbetalingsgrænser, midlertidige eller endelige selvudelukkelser, oprettelse af Smart-ID, fotos, pulsslag, hvilke nyhedsmails du læser, hvilke spil du spiller, informationer om din brug af og din færden i vores apps og på danskespil.dk og youbet.dk, oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, herunder spørgsmål og svar i forbindelse med behandling af dine henvendelser, optagelse af dine samtaler med vores Kundecenter, oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger, markedsføring og millionærrådgivning, informationer om e-mails fra Danske Spil er blevet modtaget og åbnet, samt informationer om din brugeradfærd i disse enheder, og oplysninger om og tegn på misbrug og ludomani.

Danske Spil indsamler personoplysninger via cookies på vores hjemmesider og i vores apps. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Danske Spil indhenter personoplysninger fra CPR-registreret for løbende at kunne opdatere og verificere dine kontaktoplysninger. Dette er vi forpligtede til i henhold til spillelovgivningen og nødvendigt for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende.

Da vores services er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Du har altid mulighed for via din profil at opdatere din e-mailadresse og dit telefonnummer.

For enkelte af vores tjenester vil der være krav om opdatering og verifikation of indsendte dokumenter, som dokumentation for adkomst til midler, billedlegitimation - herunder pas og kørekort; sygesikringsbevis, vielses- eller navneændringsattest; forbrugsregninger; kontoudtog; engagementsoversigt.

3. Behandling af dine personoplysninger

Formål

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne give dig den optimale kundeoplevelse og for at kunne:

 • Identificere dig som bruger og verificere dine oplysninger i forhold til CPR-registeret
 • Dokumentation i henhold til kundekendskabskrav i spilloven og hvidvaskloven, herunder CPR-nummer validering og NemID verifikation
 • Registrere dine køb, betalinger og gevinster og foretage udbetalinger
 • Levere de services, du har anmodet om, herunder fremsende nyhedsbreve om Danske Spil og vores produkter
 • Overholde vores forpligtelse til at sikre ansvarligt spil, herunder
 • Foretage løbende overvågning af dit spil, både i forhold til det forventede spilomfang, du har oplyst, og med henblik på at kunne medvirke til at identificere uhensigtsmæssig spiladfærd (spilscanner)
 • Kontakte dig via telefon eller e-mail vedrørende dit spil, hvis du i dit eksisterende eller fremtidige spilmønster, efter Danske Spils vurdering, viser tegn på spilmisbrug, og
 • Behandle oplysninger om dig, i forbindelse med evt. omsorgsopkald.
 • Føre statistik over og analysere, hvordan du som bruger anvender danskespil.dk, youbet.dk, tivolicasino.dk, vores apps, PLUS abonnement og spilkort
 • Vise dig relevante informationer og statistik om dit spil, dine gevinster og din spiladfærd
 • Vise dig nærmeste forhandler ved brug af vores apps
 • Forbedre platformenes funktionalitet og vores service, produkter og tjenester,
 • Monitorere spillet og brugen af vores platforme med henblik på at afdække misbrug, snyd, hvidvask eller anden kriminel adfærd
 • Optage og dokumentere dine telefonsamtaler med vores Kundecenter
 • Gennemføre undersøgelser via mails, sms og telefonopkald, herunder tilfredshedsundersøgelser og analyser for løbende at forbedre vores service, produkter, tjenester og teknologier
 • Opnå større kendskab til vores kunder, herunder viden om vores kunders produktpræferencer, kundeadfærd, spilmønstre m.v., så vi kan målrette vores kommunikation og sikre, at vi viser indhold og annoncer, der matcher vores kunders interesser og præferencer
 • Markedsføring som beskrevet i samtykketeksten
Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af:

 • navn, adresse, telefonnumre, e-mail, spilhistorik, betalingsoplysninger, køb på danskespil.dk, youbet.dk og tivolicasino.dk, køb via PLUS abonnement og spilkort, optagelse af samtaler, indbetalingsgrænser, midlertidige eller endelige selvudelukkelser, oprettelse af Smart-ID, fotos, pulsslag, lokationsdata (i forbindelse med afvikling af spil), oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, og oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger og markedsføring, er opfyldelse af den netspilsaftale, vi har indgået med dig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og Danske Spils legitime interesser (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). Ved interesseafvejningen er der lagt vægt på, at Danske Spil har en legitim interesse i at kunne administrere din spilkonto, kontakte dig i forbindelse med anvendelsen af din spilkonto, herunder behandling af transaktioner, dokumentere vores samtaler samt udøve support.
 • personoplysningerne til direkte markedsføringsformål er samtykke (jf. artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringsloven).
 • cpr.nr. i forbindelse med spil er spillelovgivningens regler, og i alle andre tilfælde, hvor der behandles cpr. nr. (f.eks. via optagelse af samtaler med vores Kundecenter), er det juridiske grundlag samtykke (jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2).
 • IP-adresse, hvilke spil du klikker på og informationer om brug af og din færden i vores apps, er samtykke (jf. Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”Cookiebekendtgørelsen”)).
 • lokationsdata i forbindelse med visning af nærmeste forhandler ved brug af vores apps, er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • lagrede informationer, herunder hvilke nyhedsmails du åbner og klikker i, er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • oplysninger om ludomani, er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a).

Dit samtykke til at modtage markedsføring er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage via din profil eller via det ”afmelde link”, der er indeholdt i Danske Spils nyhedsbreve. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføring, er konsekvensen, at du ikke længere modtager informationer om nye spil, konkurrencer, kampagner, events mv., og Danske Spil vil ikke længere kunne målrette relevant markedsføring til dig. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til vores behandling af dine data i spilscanneren, er konsekvensen, at du ikke længere kan spille, og din spilkonto vil herefter blive lukket. En tilbagekaldelse påvirker dog ikke behandlingen af personoplysninger eller den markedsføring, du har fået inden tilbagekaldelsen.

Overførsel af dine personoplysninger til databehandlere

For at kunne levere vores services til dig, benytter vi os af en række samarbejdspartnere, som er databehandlere for Danske Spil. De databehandlere, vi benytter, behandler primært personoplysninger på vores vegne og anvender dem kun til andre formål efter særskilt samtykke.

Vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for databeskyttelse og informationssikkerhed, og at de i øvrigt lever op til relevant lovgivning. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Når vi benytter databehandlere, der er placeret uden for EU, sker alle dataoverførsler i henhold til EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel til tredjelande indgået mellem os og databehandleren og sikrer, at vi overholder EU´s regler om databeskyttelse.

Danske Spil benytter og overfører dine personoplysninger til følgende databehandlere, som behandler og opbevarer dine personoplysninger: 1) Koncernforbundne selskaber (Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S), 2) Spil- og platformsleverandører, 3) System- og hostingudbydere, 4) Reklame- og mediebureauer, 5) Analysebureauer og 6) Inkassovirksomheder.

Videregivelse af dine personoplysninger

Danske Spil videregiver dine personoplysninger ved omsorgsopkald til et behandlingscenter, såfremt du har afgivet et udtrykkeligt samtykke hertil. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til pengeinstitutter og udbydere af betalingsløsning til internethandel med henblik på at udbetale præmier.

Vi videregiver dine personoplysninger i pseudonymiseret form til spil- og platformsleverandører, som vi samarbejder med, herunder med henblik på teknisk support, drift, produktudvikling samt at sikre ansvarligt spil, afdække og forhindre ulovligt spil, opfylde retlige forpligtelser og til brug for, at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Endelig videregiver vi oplysninger om din digitale interaktion med os til marketingbureauer, som vi samarbejder med, herunder med henblik på sikkerhedsforanstaltninger og teknisk support samt drift, udvikling og forbedring af deres services og tjenester, fakturering og til brug for, at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Du har ret til at gøre indsigelse mod denne videregivelse til spil- og platformsleverandører og marketingbureauer, når videregivelsen er baseret på Danske Spils legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen. Se desuden punkt 4 nedenfor om din ret til at gøre indsigelse.

Danske Spil forbeholder sig retten til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder Spillemyndigheden, SKAT, SØIK og politiet, såfremt der er mistanke om snyd, misbrug eller anden kriminel adfærd.

Sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige til at opfylde de formål, som de er indsamlet til, eller så længe det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at være kunde, vil du med det samme blive blokeret i vores system og vil ikke længere modtage nogen kommunikation eller markedsføring fra os. Vi stopper samtidigt med at behandle dine oplysninger i markedsføringsmæssigt øjemed. Vi er dog forpligtet til at opbevare dine oplysninger efter endt kundeforhold i henhold til spillelovgivningens regler. Hvis du vælger at genoprette dig som kunde, inden vi har gennemført sletningen, vil dine personoplysninger igen kunne indgå som del af dit nye kundeforhold.

I forbindelse med gennemførelsen af et køb, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos Danske Spils PCI-certificerede betalingsudbydere. Herfra kan de genanvendes ved køb på vores platforme. Når du anvender et betalingskort på vores platforme, er det kun betalingsudbyderen - og ikke Danske Spil - som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber et spil/produkt, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem dig og betalingsudbyderen, selvom det sker, mens du benytter vores platforme.

4. Dine rettigheder

Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor i punkt 8. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at få indsigt i dine personoplysninger

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Adgangen kan dog være begrænset bl.a. af hensyn til andre personers rettigheder og frihedsrettigheder, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du kan altid selv rette dine stamoplysninger på din profil på danskespil.dk, youbet.dk og tivolicasino.dk.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når behandlingen er baseret på Danske Spils legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen, eller når formålet er direkte markedsføring. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen eller bestrider rigtigheden af personoplysningerne.

Udlevering af dine personoplysninger

Du har ret til at få overført de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, eller som vi behandler om dig som led i den netspilsaftale, vi har indgået med dig til en anden tjenesteudbyder (dataportabilitet). Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen har dog ikke indflydelse på den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget, inden tilbagekaldelse er sket.

5. Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag, der skal forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

6. Ændringer af privatlivspolitikken

Hvis der sker ændringer i denne privatlivspolitik, vil en opdateret version altid fremgå af danskespil.dk, youbet.dk, tivolicasino.dk og vil i så fald gælde for vores behandling af dine personoplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår privatlivspolitikken, så du er bekendt med den gældende version.

7. Henvendelser og klageadgang

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, se punkt 4 ovenfor, herunder indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, anmodning om rettelse af fejl i dine oplysninger m.v., skal du skrive til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor i punkt 8.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Kontaktoplysninger

Informationssikkerhed, Danske Spil A/S

Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby

CVR: 64011715

Telefonnr.: 36 72 00 11

Mail: DataProtectionManager@danskespil.dk