Indbetalingsgrænse

Hos Tivoli Casino skal du sætte en grænse for, hvor mange penge du maksimalt vil kunne indbetale til din spilkonto. På den måde kan du sikre dig, at du ikke bruger flere penge på spil, end du på forhånd har besluttet dig for.

Har du lyst til at sætte din grænse nu?

Hvad er en indbetalingsgrænse?

En grænse for, hvor mange penge du maksimalt kan overføre til BLÅ KONTO. Du kan sætte en daglig, ugentlig eller månedlig grænse. Grænsen skal sikre, at du ikke kan overføre flere penge til din spilkonto, end du på forhånd har besluttet dig for.

Hvordan sætter jeg en grænse?

Hvis du ikke allerede har en indbetalingsgrænse, bliver du bedt om at sætte en, første gang du indbetaler penge til din konto.

  1. Vælg en grænse, du kan vælge mellem en daglig, ugentlig eller månedlig grænse.
  2. Indtast beløb, som du maksimalt vil kunne indbetale i den valgte periode.
  3. Bekræft din grænse, herefter virker din grænse i forhold til fremtidige indbetalinger.

Hvordan virker den?

Grænsen virker i forhold til summen af dine indbetalinger. Forsøger du at overføre et beløb, der overstiger din grænse, vil indbetalingen blive afvist. Flere grænser Har du sat mere end én grænse (fx en daglig grænse og en månedlig grænse), vil en eventuel indbetaling blive afvist, så snart du overskrider én af dine grænser.

Vil du ændre din grænse?

Du kan til enhver tid ændre din grænse. Vær dog opmærksom på, at en forhøjelse af grænsen først vil træde i kraft efter 24 timer. Vil du sætte din grænse ned, træder ændringen i kraft med det samme.

  1. Vælg den grænse, du vil ændre
  2. Indtast nyt beløb, tryk i feltet og indtast dit nye beløb
  3. Bekræft dit valg,
  4. Har du hævet din grænse, vil der gå 24 timer, inden ændringen træder i kraft. Sætter du grænsen ned, virker ændringen med det samme.

Hvorfor skal jeg have en indbetalingsgrænse?

En ny bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2020, kræver at man skal sætte en indbetalingsgrænse for at kunne spille.