Danske Spils privatlivspolitik

Senest opdateret 1.juli 2024

 

Når du benytter danskespil.dk, tivolicasino.dk, klasselotteriet.dk, vores apps, herunder Lotto app, Oddset app, Casino app, Poker app, Spil-id app, Mit Danske Spil app, Spil-id, ringer eller skriver til vores kundecenter eller omsorgslinje, hvis du er PLUS abonnementskunde eller deltager i vores konkurrencer og markedsundersøgelser, behandler Danske Spil A/S, Danske Licens Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S (i det følgende ”Danske Spil”) som dataansvarlig dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til denne privatlivspolitik. 

 

Du kan nedenfor læse nærmere om Danske Spils behandling af dine personoplysninger og bl.a. få svar på følgende:

 • Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? (se punkt 1)
 • Hvorfor og hvordan anvender vi dine personoplysninger? (se punkt 2)
 • Hvilke rettigheder har du i den forbindelse? (se punkt 3)
 • Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? (se punkt 4), og
 • Hvordan kontakter du os, hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende? (se punkt 6 og 7).

   

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig. 

 

Når du benytter vores platforme, f.eks. når du registrerer dig som kunde, opdaterer din profil, foretager køb af spil, bruger vores services og tjenester, tilmelder dig vores nyhedsbreve, ringer eller skriver til vores kundecenter eller omsorgslinje, medvirker i artikler og opslag i trykte og elektroniske medier eller deltager i konkurrencer eller undersøgelser, indsamler og behandler vi de personoplysninger om dig, som er relevante i forhold til det formål, hvor de er indsamlet. Vi foretager derfor ikke en indsamling og behandling af alle de nedennævnte personoplysninger for alle kunder, medmindre det er nødvendigt for opnåelse af de formål, der er nævnt under punkt 3 nedenfor.

 

Vi indsamler følgende oplysninger, når de er relevante i forbindelse med dit kundeforhold: 

 

Navn; adresse; cpr-nummer; e-mail; adresse; telefonnumre; IP-adresse; device ID; browsertype; Spil-id-kortnummer; kunde ID; abonnementsnummer; brugernavn; password; oplysninger om NemID og MitID; oplysninger om NemKonto; din status i ROFUS, spiladfærd og risikovurdering; de mobile enheder du anvender; lokationsdata; betalingsoplysninger; dine køb på danskespil.dk, tivolicasino.dk og i vores apps; dine køb via PLUS abonnement og Spil-id; oplysninger om vundne og tabte spil/beløb; indbetalingsgrænser; indskudsgrænser; midlertidige eller endelige selvudelukkelser; oprettelse af Spil-id; fotos; videooptagelser; hvilke nyhedsmails du læser; optagede samtaler med vores kundecenter og omsorgslinje; hvilke spil du spiller; informationer om din brug af og din færden i vores apps og på danskespil.dk og tivolicasino.dk; oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, herunder spørgsmål og svar i forbindelse med behandling af dine henvendelser, oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger eller markedsføring; personlige kampagnekoder og andre oplysninger, som afgives i forbindelse med konkurrencer, herunder dit svar i kommentarfeltet; lagrede informationer fra de enheder, du bruger til at åbne e-mails, samt informationer om din brugeradfærd i disse enheder; oplysninger om og tegn på, hvorvidt du spiller på egne vegne; oplysninger om og tegn på problematisk spiladfærd. 

 

Hvis du modtager et opkald fra vores Kundecenter i forbindelse med større gevinster ("Vinderopkald"), kan dele af samtalen, hvor du reagerer på gevinsten, blive optaget. En eventuel senere brug af Vinderopkaldet i markedsføringsøjemed sker ikke uden forudgående aftale. Vi kan også ringe eller skrive til dig for at høre, om du ønsker at medvirke i en historie om din gevinst.

 

Danske Spil er lovmæssigt forpligtet til løbende at opdatere og ajourføre dokumenter, data og andre oplysninger om dig og er i den forbindelse berettiget til at anmode om, at du fremsender yderligere dokumentation. Som yderligere dokumentation kan vi anmode dig om at indsende: Billede af underskrevet kreditkorts for- og bagside eller anden dokumentation for ejerskab af udbetalingsbankkontoen, billedlegitimation, herunder pas og kørekort; sundhedskort, vielses- eller navneændringsattest; forbrugsregninger; kontoudtog; engagementsoversigt.

 

Danske Spil indsamler personoplysninger via cookies på vores hjemmeside og i vores apps. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik på: www.danskespil.dk/regler--a--vilkaar/vilkaar/cookies. 

 

Danske Spil indhenter personoplysninger fra CPR-registreret for løbende at kunne opdatere og verificere dine oplysninger på din spilkonto eller Spil-id-profil. Dette er vi forpligtede til i henhold til lovgivning vedrørende drift af en spillevirksomhed, og det er nødvendigt for at vi kan sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende. Vi modtager også besked fra CPR-registeret, hvis du er under værgemål.

 

Da vores services er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Du har altid mulighed for via profilindstiller for din spilkonto at opdatere din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Formål


Vi indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne give dig den optimale kundeoplevelse og for at kunne:

 • Identificere dig som bruger og verificere dine oplysninger i forhold til CPR-registeret
 • Registrere dine køb, betalinger og gevinster og foretage udbetalinger
 • Levere de services, du har anmodet om, herunder fremsende nyhedsbreve om Danske Spil og vores produkter
 • Gennemføre og finde vindere af konkurrencer 
 • Overholde vores forpligtelse til at sikre ansvarligt spil ved at foretage løbende overvågning af dit spil, både i forhold til det forventede spilomfang, du har oplyst, og med henblik på at kunne medvirke til at identificere uhensigtsmæssig spiladfærd (spilscanner),
 • Overholde vores forpligtelse til at sikre ansvarligt spil ved at kontakte dig via telefon eller e-mail vedrørende dit spil, hvis du i dit eksisterende eller fremtidige spilmønster, efter Danske Spils vurdering, viser tegn på uhensigtsmæssig spiladfærd, og behandle oplysninger om dig, i forbindelse med eventuelle omsorgsopkald.
 • Føre statistik over og analysere, hvordan du som bruger anvender danskespil.dk, tivolicasino.dk vores apps, PLUS abonnement og Spil-id
 • Vise dig relevante informationer og statistik om dit spil, dine gevinster og din spiladfærd
 • Vise dig nærmeste forhandler ved brug af vores apps
 • Forbedre platformenes funktionalitet og vores service, produkter og tjenester,
 • Monitorere spillet og brugen af vores platforme med henblik på at afdække overholdelse af vilkår og spilleregler samt misbrug, snyd, hvidvask eller anden kriminel adfærd 
 • Gennemføre undersøgelser via e-mails, sms og telefonopkald, herunder tilfredshedsundersøgelser og analyser for løbende at forbedre vores service, produkter, tjenester og teknologier
 • Opnå større kendskab til vores kunder, herunder viden om vores kunders produktpræferencer, kundeadfærd, spilmønstre m.v., så vi kan målrette vores kommunikation og sikre, at vi viser indhold og annoncer, der matcher vores kunders interesser og præferencer
 • Målrette markedsføring via brugerdefinerede målgrupper på sociale medier og andre medier
 • Lave historier om vindere af gevinster
 • Foretage kundesegmentering
 • Dokumentere aftaler med dig
 • Foretage markedsføring som beskrevet i samtykker og udsende markedsføring
 • Foretage markedsføring af Danske Spil ved brug af et eventuelt Vinderopkald med dig i reklamer eksempelvis på tv- og radio, sociale medier, hjemmesider og lignende.
 •  


Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af: 

 • Navn, adresse, telefonnumre, e-mail, spilhistorik, betalingsoplysninger, køb på danskespil.dk og tivolicasino.dk, IP-adresse, køb via PLUS abonnement og Spil-id, indbetalingsgrænser, midlertidige eller endelige selvudelukkelser, oprettelse af Spil-id, brug af og din færden i vores apps, fotos, videooptagelser, lokationsdata (i forbindelse med afvikling af spil), oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, personlige kampagnekoder og andre oplysninger som afgives i forbindelse med konkurrencer, gennemførelse af Vinderopkaldet og oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger og markedsføring, er opfyldelse af den netspilsaftale eller aftale om oprettelse af Spil-id-profil, vi har indgået med dig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og Danske Spils legitime interesser (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). Ved interesseafvejningen er der lagt vægt på, at Danske Spil har en legitim interesse i at kunne administrere din spilkonto, kontakte dig i forbindelse med vundne gevinster og anvendelsen af din spilkonto, herunder behandling af transaktioner, dokumentere vores samtaler, administrere konkurrencer, som du har deltaget i, udøve support, samt videregive dine personoplysninger til Danske Spils samarbejdspartnere med henblik på indløsning af din præmie. 
 • IP-adresse, hvilke spil du klikker på og informationer om brug af og din færden i vores apps, er samtykke, når oplysningerne indsamles via cookies (jf. Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”Cookiebekendtgørelsen”)).
 • E-mail, telefonnummer, adresse og navn til markedsføring via elektronisk post er samtykke (jf. artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringsloven).
 • E-mail til at målrette og ekskludere markedsføring via brugerdefinerede målgrupper på sociale medier og andre medier er Danske Spils legitime interesse (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Ved interesseafvejningen er der lagt vægt på, at Danske Spil har en legitim interesse i at kunne rette markedsføring mod Danske Spils kunder, og at kunder modtager information om behandlingen og retten til at gøre indsigelse i forbindelse med oprettelsen af en spilkonto. Herudover indgår det i vurderingen, at de brugerdefinerede målgrupper anvendes til at undgå, at kunder som vurderes at have en høj risiko for spilproblemer eller er registeret i ROFUS modtager markedsføring om spil
 • Opbevaring af Vinderopkald er dit samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Brugen af Vinderopkaldet i markedsføringsøjemed er opfyldelse af kontrakt, som vi indgår med dig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Ved behandling af cpr.nr. i forbindelse med spil eller i andre tilfælde, hvor der behandles cpr. nr., er det juridiske grundlag Danske Spils retlige forpligtelse efter lovgivningen eller dit forudgående samtykke (jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1, og databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2).
 • Lagrede informationer, herunder hvilke nyhedsmails du åbner og klikker i, er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Opbevaring af opkald til vores kundecenter og omsorgslinje er dit samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Anvende fotos og videooptagelser af dig til markedsføringsformål er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Oplysninger om din spilfærd og risikovurdering er Danske Spils retlige forpligtelse. Opbevaring af opkald vedrørende din spiladfærd er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a).


Dit samtykke til at modtage markedsføring via elektronisk post er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage via din profil eller via det ”afmelde link”, der er indeholdt i Danske Spils nyhedsbreve. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføring via elektronisk post, er konsekvensen, at du ikke længere modtager informationer om nye spil, konkurrencer, kampagner, events mv., og Danske Spil vil ikke længere kunne målrette relevant markedsføring via elektronisk post til dig. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger i spilscanneren, er konsekvensen, at du ikke længere kan spille, og din spilkonto vil herefter blive lukket. En tilbagekaldelse påvirker dog ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger eller den markedsføring du har modtaget baseret på dit samtykke inden tilbagekaldelsen.
 

Overførsel af dine personoplysninger til databehandlere
For at kunne levere vores services til dig, benytter vi os af en række samarbejdspartnere, som er databehandlere for Danske Spil. De databehandlere, vi benytter, behandler primært personoplysninger på vores vegne og anvender dem kun til andre formål efter særskilt samtykke.
Vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for databeskyttelse og informationssikkerhed, og at de i øvrigt lever op til relevant lovgivning. 
Danske Spil benytter og overfører dine personoplysninger til følgende databehandlere, som behandler og opbevarer dine personoplysninger: 1) Koncernforbundne selskaber (Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S, Danske Licens Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S), 2) Spil- og platformsleverandører, 3) System- og hostingudbydere, 4) Reklame- og mediebureauer, 5) Analysebureauer, 6) Inkassovirksomheder, 7) Streamingtjenester og 8) Sociale medier.

 

Tredjelandsoverførelser
Vi anvender kun databehandlere og videregiver kun data til modtagere i EU/EØS eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 
Når vi benytter databehandlere og videregiver til andre modtagere, der er placeret uden for EU/EØS i et land, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelighedsvurdering af EU-Kommissionen, sker alle dataoverførsler i henhold til EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel til tredjelande indgået og sikrer, at vi overholder EU´s regler om databeskyttelse. Hvis der sker overførelser til U.S.A, sker overførelsen i henhold til DPF-ordningen (Data Privacy Framework).

 

Videregivelse af dine personoplysninger
Danske Spil videregiver dine personoplysninger ved omsorgsopkald til et behandlingscenter, såfremt du har afgivet et udtrykkeligt samtykke hertil. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til pengeinstitutter og udbydere af betalingsløsning til internethandel med henblik på at udbetale præmier. 
Vi videregiver dine personoplysninger i pseudonymiseret form til spil- og platformsleverandører, som vi samarbejder med, herunder med henblik på teknisk support, drift, produktudvikling samt at sikre ansvarligt spil, afdække og forhindre ulovligt spil, opfylde retlige forpligtelser og til brug for, at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til vore samarbejdspartnere, eksempelvis med henblik på indløsning af præmier og gavekort. Herudover kan vi udveksle dine personoplysninger med andre Koncernforbundne selskaber (Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S, Danske Licens Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S) med henblik på at identificere og forebygge uhensigtsmæssig spiladfærd. Herudover videregiver vi oplysninger om din digitale interaktion med os til marketingbureauer, som vi samarbejder med, herunder med henblik på sikkerhedsforanstaltninger og teknisk support samt drift, udvikling og forbedring af deres services og tjenester, fakturering og til brug for, at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 
Endelig kan vi videregive en unik krypteret kode skabt på baggrund af din e-mailadresse til sociale medier og andre medier med henblik på direkte markedsføring via Custom Audience. Ved anvendelse af Metas Custom Audience-værktøj sker behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af følgende aftale om fælles dataansvar: https://m.facebook.com/legal/controller_addendum
Du har ret til at gøre indsigelse mod denne videregivelse af dine personoplysninger til spil- og platformsleverandører, marketingbureauer, sociale medier og andre medier, når videregivelsen er baseret på Danske Spils legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i Databeskyttelsesforordningen. Se endvidere punkt 4 nedenfor om din ret til at gøre indsigelse.
Danske Spil forbeholder sig retten til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder Spillemyndigheden, SKAT, Hvidvasksekretariatet og politiet, såfremt der er mistanke om snyd, misbrug eller anden kriminel adfærd.

 

Sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige til at opfylde de formål, de er indsamlet til, eller så længe det er påkrævet i henhold til lovgivningen. 
Hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at være kunde, vil du med det samme blive blokeret i vores system og vil ikke længere modtage nogen kommunikation eller markedsføring fra os. Vi stopper samtidigt med at behandle dine personoplysninger i markedsføringsmæssigt øjemed. Vi er dog forpligtet til at opbevare dine personoplysninger efter endt kundeforhold i henhold til spillelovgivningens regler. Hvis du vælger at genoprette dig som kunde, inden vi har gennemført sletningen, vil dine personoplysninger igen kunne indgå som del af dit nye kundeforhold. 
Hvis du efter vores oplysning til dig om optagelsen af din reaktion på en større gevinst ikke meddeler samtykke til vores fortsatte opbevaring af Vinderopkaldet, eller hvis du trækker dit samtykke hertil tilbage inden indgåelse af en eventuel endelig og bindende kontrakt om vores brug af Vinderopkaldet i markedsføringsøjemed, vil vi straks slette Vinderopkaldet.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med en konkurrence på sociale medier vil blive opbevaret, indtil konkurrencen er afsluttet, og opslaget herom slettes. Oplysninger om vinderen af konkurrencen opbevares, indtil præmien er blevet afleveret, og opbevaringen ikke længere er nødvendig af hensyn til dokumentation.
I forbindelse med gennemførelsen af et køb, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos Danske Spils PCI-certificerede betalingsudbydere. Herfra kan de genanvendes ved køb på vores platforme. Når du anvender et betalingskort på vores platforme, er det kun betalingsudbyderen – og ikke Danske Spil – som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber et spil/produkt, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem dig og betalingsudbyderen, selvom det sker, mens du benytter vores platforme.

 
Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor i punkt 8. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at få indsigt i dine personoplysninger
Du har som udgangspunkt altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Adgangen kan dog være begrænset bl.a. af hensyn til andre personers rettigheder og frihedsrettigheder, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Du kan altid selv rette dine stamoplysninger på din profil på danskespil.dk, tivolicasino.dk og klasselotteriet.dk. 

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når behandlingen er baseret på Danske Spils legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i Databeskyttelsesforordningen, eller når formålet er direkte markedsføring. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. 

Ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen eller bestrider rigtigheden af personoplysningerne. 

Udlevering af dine personoplysninger
Du har ret til at få overført de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, eller som vi behandler om dig som led i den netspilsaftale, vi har indgået med dig, til en anden tjenesteudbyder (dataportabilitet). Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger og/eller modtage nyhedsbreve
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, eller du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen har dog ikke indflydelse på lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, som er baseret på dit samtykke, inden tilbagekaldelse er sket. Du kan trække dine samtykker tilbage ved at skrive til: DataProtectionManager@danskespil.dk
Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag, der skal forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
Hvis der sker ændringer i denne privatlivspolitik, vil en opdateret version altid fremgå af danskespil.dk, klasselotteriet.dk og tivolicasino.dk og vil i så fald gælde for vores behandling af dine personoplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår privatlivspolitikken, så du er bekendt med den gældende version.

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, se punkt 4 ovenfor, herunder ønsker indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, rettelse af fejl i dine oplysninger m.v., skal du skrive til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor i punkt 8.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Informationssikkerhed, Danske Spil A/S

Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby

CVR: 64011715

Telefonnr.: 36 72 00 11

Mail: DataProtectionManager@danskespil.dk