Vilkår for Gem Kort hos Tivoli Casino

1. GENERELT

1.1 Nærværende Vilkår for Gem Kort gælder for spillere hos Tivoli Casino (Danske Licens Spil), som ønsker at gemme sine betalingskortoplysninger til brug for senere indbetalinger.

1.2 Når spilleren (”Spiller”) accepterer nærværende Vilkår for Gem Kort og gemmer sine betalingskortoplysninger, giver Spiller tilladelse til, at Danske Licens Spil må gemme Spillers betalingskortoplysninger på de vilkår, der følger af nærværende bestemmelser.

1.3 Danske Licens Spil har til enhver tid og uden forudgående varsel ret til at ændre nærværende Vilkår for Gem Kort.

1.4 Nærværende Vilkår for Gem Kort er underlagt dansk ret. Spiller indvilger i at overholde gældende lovgivning og regler for spil via TivoliCasino.dk og accepterer, at Danske Licens Spil kun må anvendes på lovlig vis til lovlige formål.

 

2. SAMTYKKE

2.1 Danske Licens Spil gemmer alene Spillers betalingskortoplysninger, hvis Spiller aktivt har givet sit samtykke hertil.

2.2 Danske Licens Spil gemmer ikke betalingskortets kontrolcifre.

2.3 Spillers betalingskortoplysninger anvendes alene til at gennemføre indbetalinger på Spillers spilkonto.

2.5 Spiller kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage ved at fjerne de gemte betalingskortoplysninger under indstillingerne for spilkontoen.

 

3. REGISTRERING

3.1 Spiller må alene gemme betalingskortoplysninger for egne betalingskort.

 

4. OPBEVARING

4.1 Spillers betalingskortoplysninger opbevares hos Bambora AB, som er Danske Licens Spils leverandør.

4.2 Danske Licens Spil indestår for, at Spillers betalingskortoplysninger opbevares sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med gældende ret.

4.3 Det er alene betalingskortets kortnummer og udløbsdato, der gemmes, og oplysningerne anvendes kun til at gennemføre indbetalinger på Spillers spilkonto.

4.4 Spillers gemte betalingskortoplysninger fjernes, såfremt oplysningerne ikke har været anvendt i 1 år fra tidspunktet for Spillers samtykke, eller hvis Spiller trækker sit samtykke tilbage ved at fjerne de gemte betalingskortoplysninger under fanen ”Indbetaling” på Spillers spilkonto.

 

5. ANSVARLIGHED

5.1 Spiller er ansvarlig for alle indbetalinger til Spillers spilkonto. Spiller indestår for, at de gemte betalingskortoplysninger tilhører Spiller selv.

5.2 Spiller er forpligtet til straks at ændre sit kodeord samt at underrette Danske Licens Spil, hvis Spiller opdager eller får mistanke om, at andre misbruger Spillers Spilkonto, herunder ved anvendelse af Spillers gemte betalingskortoplysninger. Danske Licens Spil vil herefter spærre Spillers spilkonto.

 

6. OPHØR

6.1 Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden forudgående varsel bringe nærværende Vilkår for Gem Kort til ophør, hvis der foreligger misligholdelse af disse vilkår, Spillers betalingskort ikke har været anvendt i 1 år, eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund.

6.2 Danske Licens Spil forbeholder sig retten til at ophæve nærværende Vilkår for Gem Kort med 1 måneds varsel.

 

 

Danske Licens Spil A/S

Korsdalsvej 135

2605 Brøndby

Kundecenter tlf. 36 72 80 80

kontakt@danskespil.dk

www.danskespil.dk


Senest opdateret 16. juni 2021